Females - feny

 

LARA BLACK Re-Jan Moravia

Narozena (born): 16. 5. 2015
 
 
 
 

CHLOE BLACK Re-Jan Moravia

 
Narozena (born): 28. 4. 2012.
 
Chovná fena (breeding female)