Giant Spitz - velký špic

 

Německý špic velký černý - Giant German Spitz Black - Grossspitz schwarz

Psi z našeho chovu - Dogs from our breeding:
Všichni naši psi - velcí černí špicové pocházejí z experimentálního křížení německý špic vlčí / keeshond X německý špic velký černý a následných jejich odchovů. Vydali jsme se cestou záchrany velkých černých špiců pomocí křížení s vlčím špicem / keeshondem. Keeshondi / němečtí špicové vlčí jsou nepochybně velkými zlepšovateli exterieru a nesmírně cennými přínosci nové krve u tak malé, navzájem velice příbuzné populace německého špice velkého černého. Tato cesta regenerace a záchrany velkých černých špiců je velice úspěšná. Již po čtyři generace experimentálních krytí se v naší chovatelské stanici rodí pouze černá štěňata. To je 100% úspěšnost regenerace v experimentálním chovu. Vzhledem k široké, geneticky různorodé a pestré celosvětové základně německých špiců vlčích / keeshondů lze úspěšně tímto způsobem dodávat velkým černým špicům novou, nepříbuznou krev a snažit se o zachování dominantní černé barvy. Každý chovatel - majitel feny německého špice vlčího/ keeshonda se může zapojit do regenerace a záchrany chovu velkých černých špiců a pokusit se odchovat černá štěňata (štěňata velkého černého špice) krytím s velkých černým špicem. Je to riziko, ale bez tohoto podstoupeného rizika by už jsme v ČR žádného velkého černého špice neměli a tato rasa by na našem území vyhynula.
Velcí černí špicové jsou celosvětově kriticky ohroženou psí rasou, zapsanou v červené knize ohrožených zvířat, 
která si zaslouží naši pomoc a pozornost. 
Nenechme je vymřít!!!!
Trocha historie a vysvětlení k experimentálním křížení. Jak to všechno vzniklo.
Jedná se o experimentální křížení v rámci jednoho plemene Německý špic, které má jeden společný standard. 
V počátcích chovu velkých špiců se chovali všechny 4 barevné varianty (bílá, černá, hnědá, vlkošedá) Německých špiců velkých společně. Tehdy se běžně křížili všechny 4 barvy velkých špiců: Německý špic velký bílý, Německý špic velký černý, Německý špic velký vlkošedý ( nyní nazýván jako Německý špic vlčí/keeshond) a Německý špic velký hnědý. Především se však uplatňovaly v Německu, ale i u nás experimentální křížení velkých černých špiců s velkými špici vlkošedými ( tedy vlčími špici). Tohle byl po celou dobu historie plemene Německých špiců velkých černých základ vzniku plemene a základ chovu po celou dobu historie a vývoje plemene. Experientální křížení velkých černých a vlčích špiců není něco nového, je to historii ověřená, velice úspěšná cesta k rozvoji a zachování rasy. Nejvíce příznivců si získali  velcí špicové vlkošedé barvy a jejich počet stoupl a rozšířil se po celém světe, tento líbivý ráz špice si získal mnoho příznivců a chovatelů a byl vyčleněn z velkých špiců jako samostatný ráz, který dostal nové jmého Německý špic vlčí/keeshond a byla mu o povolena větší výška 44 - 55 cm v kohoutku. Velcí špicové mají standardní výšku 42 - 50 cm. Pak se dále velcí špicové ( černý, hnědý, bílý) a německý špic vlčí chovali zvlášť podle barev. Ovšem k experimentálním křížením Německého špice velkého černého s Německým špicem vlčím / keeshondem stále docházelo pro obnovu krve, zlepšení exterieru a především rozšíření genofondu. Na rozdíl od oblíbeného rázu Německého špice vlčího/keeshonda, který byl a je na vzestupu, 3 zbývající rázy Německého špice velkého (bílý, černý, hnědý) byly chovány pouze ojediněle, zřídka a staly se čím dál více vzácnějšími, málopočetnými, zřídka chovanými. Nejhůř dopadli velcí hnědí špicové, kteří vymřeli zcela. Velcí bílí špicové byli jen vzácně chovaní - malá skupina jedinců a ještě hůře na tom byli velcí černí špicové, kteří se dostali na okraj samotného vyhynutí, zbylo na světě pár převážně starých jedinců, navíc někteří k sobě příbuzní. Za této kritické situace správce plemene - Německo respektive Německý klub chovatelů špiců, vyzval v roce 2003 chovatele k regeneraci a záchraně velkých špiců za pomocí experimentálních křížení. V Německu se dali cestou experimentálních křížení velkého špice bílého (malá skupina jedinců) a velkého špice černého, který byl na samotném prahu svého vyhynutí. U nás v České republice jsme se dali cestou experimentálního křížení Německého špice velkého černého ( pár starých psů) X Německého špice vlčího/keeshonda (velká skupina jedinců s širokou genetickou základnou). V Německu se také podařilo vzkřísit vyhynulou variantu velkého hnědého špice za pomocí experimentálního křížení středního hnědého špice a velkého černého špice se podařilo dostat opět hnědou barvu do chovu velkých špiců. 
Do záchrany velkých černých špiců jsem se v roce 2003 zapojila se svou importovanou fenou vlčího špice  Zuzou Punkt Widzenia, kterou jsem nakryla starým psem Německým špicem velkým černým Brixem nad Fabrákem, kterému se na jeho 10. narozeniny narodilo 11 černých štěňat. V mé chovatelské stanici to byl první vrh velkých černých špiců "A. Black Re-Jan Moravia". Pokračovatelkou v mém chovu velkých černých špiců byla fena Aeimy Black Re-Jan Moravia a její pokračovatelkou v mé ch. s. je její dcera Chloe Black Re-Jan Moravia. Obě feny porodily jen černá štěňata a to ať experimentálně s vlčími špicy/keeshondy nebo s velkými černými špici. Svou další, nepříbuznou fenu německého špice vlčího/keeshonda Brassii Mag Force jsem rovněž experimentálně zapojila do chovu velkých černých špiců, kdy jsem pro ní vybrala partnera z mého chovu, krásného, velkého černého špice Frenkiho Black Re-Jan Moravia a opět se z tohoto experimentální krytí narodila jen samá černá štěňata, kdy pokračovatelkou v mém chovu zůstala fena Lara Black Re-Jan Moravia, ta již odchovala svůj první vrh velkých černých špiců P. Black Re-Jan Moravia. Tyto štěňata jsou již 4 generací velkých černých špiců v mé chovatelské stanici. 4 generace velkých černých špiců pocházející z experimentálních krytí velký černý špic X vlčí špic a všechny štěňata jsou černé barvy - tedy Němečtí špicové velcí černí. Černá barva je dominantní a proto se dědí a úspěšně přenáší na další potomstvo. 
Vlčí špicové/keeshondi se ukázali být mimořádnými zlepšovateli v typu, srsti, robustnosti - celkového exterieru, především přínášejí do chovu novou, nepříbuznou krev. Výšky velkých špiců a vlčích špiců se ve standardu překrývají. Velký špic má standardní výšku 42 cm - 50 cm a Německý špic vlčí/keeshond má standardní výšku 44 cm - 55 cm. 
 
Výsledky mého chovu můžete spatřit níže 
a ve fotogalerii na mém facebooku :
 
Aedismey Black Re-Jan Moravia
Aeimy Black Re-Jan Moravia
Aeico Black Re-Jan Moravia
Aedismey Black Re-Jan Moravia
Aemir Black Re-Jan Moravia
Aendy Re-Jan Moravia
Aeris Black Re-Jan Moravia
Aera Black Re-Jan Moravia
Aeris Black Re-Jan Moravia
Chloe Black Re-Jan Moravia
Chazar Black Re-Jan Moravia
Charlotta Black Re-Jan Moravia
Frenki Black Re-Jan Moravia
Cezar Black Re-Jan Moravia
Dag Black Re-Jan Moravia
Falco Black Re-Jan Moravia
Balú Black Re-Jan Moravia
Kael Black Re-Jan Moravia
Lara Black Re-Jan Moravia
Lili Black Re-Jan Moravia
Max Black Re-Jan Moravia